WEB DOĞRULAMA KONTROLLERİ || ASP.NET

WEB DOĞRULAMA KONTROLLERİ || ASP.NET

Bir çoğumuz aslında web sitelerinde web doğrulama kontrolleriyle karşılaşıyoruzdur. web sitelerinde verilerin doğruluğunu denetlemek için web kontrolleri şarttır. Örneğin facebook üye olurken ve ya bir siteye üye olurken emaili 2 defa gireriz. email yanlış yazabilme ihtimaline karşı. ve ya şifreyi iki defa yazarız. şifre tekrarı yaparız. şifreyi yanlış girme ihtimaline karşı. ikinci girdiğimiz şifreyi birinci ile karşılaştırır doğruysa bir sonraki adıma geçer. eğer yanlışsa şifreyi yanlış girdiniz diye bir uyarıyla karşılaşırsınız. İŞte tüm bunlar web doğrulamalarıyla olur.

ASP.NET-DOĞRULAMA KONTROLLERİ

 Doğrulama Kontrolleri, kullanıcılardan veri alınması gerektiği durumlarda, alınan verilerin doğruluğunu denetlemek için kullanılır. Bu kontroller, istemcide çalışan script tabanlı kontrollerdir.

1. RequiredFieldValidator

Kullanıcının belirtilen alanı boş geçmesini engelleyerek mutlaka doldurmasını sağlayan doğrulama kontrolüdür. Bu kontrol, belirtilen alan boş geçildiğinde istenen hata mesajını ekrana getirerek sayfanın sunucuya gitmesini engeller. RequiredFieldValidator kontrolü Toolbox panelinde Validation grubunda yer almaktadır.

<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”Bu alan boş geçilemez…

RequiredFieldValidator kontrolüne ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

    ControlToValidate: Kontrol edilecek olan sunucu kontrolünü belirlemek için kullanılır. Kontrol edilecek sunucu kontrolünün ID’si burada belirtilir.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

Örnek: Kullanıcı adı ve şifre alanlarının boş geçilmesini engellemek için oluşturulan uygulama yapınız.

  Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya, ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin 

    RequiredFieldValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrollerini ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RequiredFieldValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”Bu alan boş geçilemez”>

</asp:RequiredFieldValidator>

<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator2″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox2″ ErrorMessage=”Bu alan boş geçilemez”>

</asp:RequiredFieldValidator>

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve

ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

    Uygulamayı çalıştırın ve alanları boş bırakarak butona tıklayın. Bu durumda ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.


2. RangeValidator

RangeValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen bir değerin belirli bir aralıkta tutulmasını sağlamak için kullanılır. Bunun için RangeValidator kontrolüne maksimum ve mininum değerler girilir. RangeValidator kontrolü Toolbox panelinde Validation grubunda yer almaktadır.

<asp:RangeValidator ID=”RangeValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”RangeValidator” MaximumValue=”100″ MinimumValue=”0″ Type=”Double”></asp:RangeValidator>

Bu kontrole ait özellikler şunlardır;

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

    ControlToValidate: Kontrol edilecek olan sunucu kontrolü belirlemek için kullanılır. Kontrol edilecek sunucu kontrolünün ID’si burada belirtilir.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

MaximumValue: Sınırlamada üst sınırı belirtir.

MinumumValue: Sınırlamada alt sınırı belirtir.

Type: Verinin tipini belirlemek için kullanılır.

Örnek: Bir öğrenciye ait 1. Ve 2. Sınav notlarının 0-100 arasında girilmesini sağlayan uygulamayı oluşturun.

Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.


    RangeValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrollerini ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RangeValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RangeValidator maksimum sınırı MaximumValue ve minimum sınırı MinimumValue özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.


<asp:RangeValidator ID=”RangeValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”0-100 arasında bir değer giriniz” MaximumValue=”100″ MinimumValue=”0″ Type=”Double”></asp:RangeValidator>

<asp:RangeValidator ID=”RangeValidator2″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox2″ ErrorMessage=”0-100 arasında bir değer giriniz” MaximumValue=”100″ MinimumValue=”0″ Type=”Double”></asp:RangeValidator>

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

    Uygulamayı çalıştırın ve alanlara 0-100 aralığı dışında bir değer girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.


3. CompareValidator

CompareValidator kontrolü, kullanıcılar tarafından girilen değerlerin başka bir değerle karşılaştırmasını yapar. Girilen değer, başka bir alandaki bir değerle ya da belirtilen sabit bir değerle karşılaştırılabilir.

<asp:CompareValidator ID=”CompareValidator1″ runat=”server” ErrorMessage=”CompareValidator”></asp:CompareValidator>

Bu kontrole ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

ControlToValidate: Karşılaştırılacak değerin girildiği alandır.

ControlToCompare: Karşılaştırma başka bir alan ile yapılacaksa diğer alanı belirtir.

ValueToCompare: Eğer karşılaştırma sabit bir değerle yapılacaksa sabit değer burada girilir.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

Örnek: Kullanıcı kayıt ekranında şifre onayında şifrenin aynı olması istenir.

CampareValidator kullanarak değer karşılaştırmasını yapın.

Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.


    CompareValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    CompareValidator tarafından karşılaştırma yapılacak sunucu kontrolünü ControlToCompare özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    CompareValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.


<asp:CompareValidator ID=”CompareValidator1″ runat=”server” ControlToCompare=”TextBox1″ ControlToValidate=”TextBox2″ ErrorMessage=”Şifre Uyuşmuyor!”></asp:CompareValidator>

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

    Uygulamayı çalıştırın ve alanlara şifre alanına farklı şifre onay alanına farklı bir değer girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.


4. RegularExpressionValidator

RegularExpressionValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen değerin belirli bir söz dizimi şeklinde girilmesini sağlamak için kullanılır. Girilen değer istenilen söz dizilimine uygun değilse sayfanın sunucuya gitmesini engelleyerek hata mesajı üretir.

Geniş bir kullanım alanı vardır. Örneğin, e-mail adreslerinin, telefon numaralarının, web site adreslerinin vb. girilmesinde bu kontrol ile söz dizilimi oluşturulabilir.

 <asp:RegularExpressionValidator ID=”RegularExpressionValidator1″ runat=”server” ErrorMessage=”RegularExpressionValidator”>

</asp:RegularExpressionValidator>

Bu kontrole ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajının girileceği alandır.

 ValidationExpression: Girilecek söz diziliminin seçileceği alandır. Söz dizilimi için programlama yazılımı belirli söz dilimleri sunar. Ancak bu söz dilimleri oldukça dar kapsamlıdır.

Örnek: Bir web adresinin söz dizilimini kontrol eden bir uygulama yapın.

Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.


    RegularExpressionValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RegularExpressionValidator söz dizilimini ValidationExpression özelliğinden Internet URL olarak seçin. HTML ve sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.


RegularExpressionValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin.

HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

Uygulamayı çalıştırın ve web sitesini istenilen formatın dışında bir şekilde girin.

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.


5. CustomValidator

CustomValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen değerleri kontrol etmek için doğrulama kontrolleri ihtiyaca cevap vermediği zaman, geliştiricilerin kendi yazdıkları doğrulama fonksiyonlarının kullanımı içindir.

<asp:CustomValidator ID=”CustomValidator1″ runat=”server”>

</asp:CustomValidator>

6. ValidationSummary

ValidationSummary kontrolü, doğrulama kontrollerinin ürettiği hata mesajlarını bir yerde toplamak için kullanılır. Bu kontrol doğrudan sayfa içine kopyalanarak kullanılabilir. Bu durumda hata mesajı ValidationSummary ile gösterilecektir. Ancak doğrulama kontrolünün kendi hata mesajı da aktif olduğu için o kontrol de hata mesajı gösterecektir. Bu durumda iki hata mesajı üretilir ki bu, tasarımda istenmeyen bir durum yaratır.

<asp:ValidationSummary ID=”ValidationSummary1″ runat=”server” />

ValidationSummary kontrolü kullanarak hata mesajı görüntülenecekse, hata mesajı bu kontrole yazılır, diğer kontrollerin Text özelliğine hatanın nerede oluştuğunu göstermek için * vb. tek karakterlik mesaj yazılır.

Örnek: Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapılan bir login panelinde gerekli kontrolleri yapan bir uygulama hazırlayın. (Bu alanlar boş geçilemez ve şifre 6 haneli sayısal bir ifade olmalıdır.)

  Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.


        RequiredFieldValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

        RequiredFieldValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

        RegularExpressionValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

RegularExpressionValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin.

HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

RegularExpressionValidator söz dizilimini ValidationExpression özelliğine \d{6} kodunu yazın. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

        RegularExpressionValidator ve RegularExpressionValidator kontrollerinin Text özelliğine * karakterini ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

 Uygulamayı çalıştırın ve web sitesini istenilen formatın dışında bir şekilde girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir