Temel SQL Komutları || Veritabanı Organizasyonu

Veritabanı Dersi, Veritabanı Organizasyonu dersi için olmazsa olmazı SQL komutlarını tek makalede toplamak istedim. Örnek kullanımlarıyla birlikte makalede inceleyebilirsiniz. İyi Çalışmalar.

TEMEL SQL KOMUTLARI

CREATE TABLE (Tablo Oluşturma)

CREATE TABLE tabloadı   ( alan1 veritipi özellikler,alan2 veritipi özellikler,alan3 veritipi özellikler,   …   );

INSERT INTO (Kayıt Ekleme)

INSERT INTO tabloadı (alan1, alan2, alan3, …) VALUES (deger1, deger2, deger3, …);

UPDATE (Kayıt Güncelleme)

UPDATE tabloadı  SET alan1=deger1, alan2=deger2, …   WHERE alanadı=deger;

DELETE (Kayıt Silme)

DELETE FROM tabloadı  WHERE alanadı=deger;

SELECT (Kayıt Sorgulama/Listeleme)

SELECT alan1, alan2, … FROM tabloadı;

SELECT * FROM tabloadı;

 

WHERE (Koşul)

SELECT alan1, alan2, … FROM tabloadı WHERE alanadı operatör deger;

 

Operatör: =, <>, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, IN, NOT IN

 

AND & OR (Ve & Veya)

SELECT alan(lar) FROM tabloadı WHERE koşul1 AND/OR koşul2 AND/OR koşul3 ….;

 

LIKE (Arama)

SELECT alan(lar) FROM tabloadı  WHERE alanadı LIKE aranan;

 

BETWEEN (Aralık Belirtme)

SELECT alan(lar) FROM tabloadı  WHERE alanadı BETWEEN deger1 AND deger2;

 

IN (Küme İçinde)

SELECT alan(lar) FROM tabloadı WHERE alanadı IN (deger1, deger2, deger3,…);

 

NOT IN (Küme Dışında)

SELECT alan(lar) FROM tabloadı WHERE alanadı NOT IN (deger1, deger2, deger3,…);

 

DISTINCT (Farklı)

SELECT DISTINCT alanadı, alanadı, … FROM tabloadı;

 

TOP (Üzerinden Seçme)

SELECT TOP sayı [PERCENT] alan1, alan2, … FROM table_name;

 

ORDER BY (Sıralama)

SELECT alan(lar) FROM tabloadı ORDER BY alanadı ASC|DESC, alanadı ASC|DESC;

 

AS (Aliases – Takma Ad)

Alanlar için

SELECT alanadı AS takmaad FROM tabloadı;

Tablolar için

SELECT alan(lar) FROM tabloadı AS takmaad;

 

SQL FONKSİYONLARI

 

AVG() (Ortalama)

SELECT AVG(alanadı) FROM tabloadı

 

COUNT() (Sayma)

SELECT COUNT(alanadı) FROM tabloadı;

SELECT COUNT(*) FROM tabloadı;

SELECT COUNT(DISTINCT alanadı) FROM tabloadı;

 

SUM() (Toplama)

SELECT SUM(alanadı) FROM tabloadı;

 

MAX() (En Büyük Değer)

SELECT MAX(alanadı) FROM tabloadı;

 

MIN() (En Küçük Değer)

SELECT MIN(alanadı) FROM tabloadı;

 

ROUND() (Yuvarlama)

SELECT ROUND(alanadı, ondalık) FROM tabloadı;

 

UPPER() (Büyük Harfe Çevirme)

SELECT UPPER(alanadı) FROM tabloadı;

 

LOWER() (Küçük Harfe Çevirme)

SELECT LOWER(alanadı) FROM tabloadı;

 

SUBSTRING() (Alt Metin Alma)

SELECT SUBSTRING(alanadı, başlangıç, uzunluk) AS takmaad FROM tabloadı;

 

LEN() (Uzunluk)

SELECT LEN(alanadı) FROM tabloadı;

 

GETDATE() (Şimdiki Tarih/Saat)

SELECT GETDATE() AS takmaad

 

CAST() (Tür Dönüşümü)

SELECT CAST(alanadı AS veritipi) FROM tabloadı

 

FORMAT() (Biçimlendirme)

SELECT FORMAT(alanadı, format, kültür) FROM tabloadı;

 

Format:                                                                          Kültür:
‘N’ – (Number) Sayı Formatı                                     tr-tr à Türkiye
‘D’ – (Decimal) Ondalık Sayı Formatı                      en-us à Amerika
‘G’ – (General) Genel Format                                     de-de à Almanya
‘C’ – (Currency) Para Formatı

‘dd/MM/yyyy’ – Tarih Formatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir