TEMEL SANAT EĞİTİMİ Sınavı Soru ve Cevapları

TEMEL SANAT EĞİTİMİ Sınavı Soru ve Cevapları

1. Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlere ne denir?

A) İç mekân resmi

B) Perspektif resim

C) Peyzaj

D) Teknik resim

2. Çizgi perspektifi kaça ayrılır?

A) Hava perspektifi

B) Hava-Paralel perspektif

C) Paralel-merkezi (konik) perspektif

D) Paralel perspektif

3. Nesnelerin yatay, düşey ve köşegen kenarlarının paralel olarak çizilerek elde edilen

perspektife ne denir?

A) Merkezi perspektif

B) Paralel perspektif

C) Hava perspektifi

D) Çizgi perspektifi

4. Gördüklerimizi bulunduğumuz yere göre ve göründükleri biçimde çizme tekniğine ne

denir?

A) Merkezi perspektif

B) Paralel perspektif

C) Dimetrik perspektif

D) Teknik perspektif

5. Perspektif çizerken gözlemcinin gözünün bulunduğu noktaya ne denir?

A) Bakış noktası

B) Esas nokta

C) Kaçış noktası

D) Yer düzlemi

6. Tek kaçış noktalı çizimlerde cismin kenarlarından çıkan paralel doğruların uzakta

birleştiği noktaya ne ad verilir?

A) Bakış noktası

B) Esas nokta

C) Durak noktası

D) Resim düzlemi

7. Daha çok iç mekânların perspektif çiziminde kullanılan perspektif çeşidi hangisidir?

A) Çift kaçışlı perspektif

B) Paralel perspektif

C) Tek kaçışlı perspektif

D) Dimetrik perspektif

8. Bakış noktasından ufuk çizgisine çizilen dikme ile hangi noktanın yeri tespit edilir?

A) Resim düzlemi

B) Yer düzlemi

C) Görme noktası

D) Kaçış noktası

 

 

 

9. (Y ) Yoğun çizgilerden oluşan tasarımlar kişiye dinginlik hissi verir.

10. (D ) Çok uzaktaki cisimler çizgi izlenimi verir.

11. (D ) Çizgi tek başına durgunluğu, ifade eder. Çoğaldıkça dinamizm, ritm ve kargaşaya

dönüşür.

12. (Y ) Çizgi tek kullanıldığında yüzey ve hacim etkisi gösterir.

13. ( D) Çalışmalarda çizginin açık ve koyu etkisi çizginin sık ve seyrek kullanımı ile ilgilidir.

14. ( Y) Çizgi kesik ve kırık çizgi olmak üzere iki çeşittir.

Aşağıda çoktan seçmeli sorularda boş bırakılan yerlere soruların altındaki

seçeneklerden doğru olanını seçiniz.

15. Bir odanın duvarlarını çevreleyen bordür………. etkisi verir.

A) Genişlik

B) Yükseklik

C) Kalınlık

D) Daralma

16. Virajlı yollar …………. çizgisine örnek gösterilebilir.

A) Kesik çizgi

B) Eğri çizgi

C) Düz çizgi

D) Yatay çizg

17. Çizgi örneği ………. etkisi uyandırır.

A) Durgunluk

B) Sadelik

C) Canlılık

D) Sertlik

18. Çalışmalarda farklı çizgi kalınlıklarının kullanılması çalışmaya …… katar

A) Sadelik

B) Durgunluk

C) Hareketlilik

D) Kalınlık

19. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi nötr renklerdir?

A) Kırmızı-Yeşil

B) Mor-Turuncu

C) Siyah-Beyaz

D) Mavi-Sarı

E) Siyah-Turuncu

20. 2. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi ara renk grubudur?

A) Kırmızı-Sarı-Mavi

B) Siyah-Kırmızı-Mavi

C) Yeşil-Turuncu-Mor

D) Sarı-Yeşil-Mor

E) Sarı-Mavi-Yeşil

21. Aşağıdakilerden hangisi ışığın objelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüze

bıraktığı etkiye denir?

A) Işık

B) Renk çemberi

C) Yansıma

D) Renk

E) Prizma

22. Varlıkların bizden uzaklaştıkça renklerinin farklılaşmasını, silikleşmesini

aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Parlaklık

B) Psikolojik

C) Renk perspektif

D) Skala

E) Yansıma

23. Yağmur yağdığı zaman gökyüzünde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Valör

B) Skala

C) Gökkuşağı

D) Işık

E) Ton

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

24. (Y ) Kompozisyonu oluştururken parça ile bütün arasında denge ve birlik aranmasına

gerek yoktur.

25. ( D) Çizdiğiniz şişenin tam ortasından bir çizgi ile böldüğünüzde her iki parça

birbirinin simetrisini oluşturur.

26. (Y ) Kompozisyon öğelerinden hareket genellikle yöne bağlı olarak oluşturulur.

27. ( Y) Tasarımda küçük ölçülü formlar görsel algıda yakınlık etkisi yaratır.

28. ( D) Tasarımda aynı amaç için kullanılan formlar kendi içlerinde bağlantılıdır. Buna

göre kaşık, tabak, bıçak hizmette uygunluğa örnek olarak gösterilebilir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

29. Aşağıdaki formlardan hangisi iki boyutlu form oluşturma yöntemine uygun olarak

oluşturulmuştur? (Kesip çıkarılan bölümler beyaz renkte gösterilmiştir.)

A) I

B) II

C) III

D) IV

30. Aşağıdakilerden hangisi eksensel korama örnektir?

A) Yan yana dizilmiş aynı boydaki kavanozlar.

B) Klavyedeki tuşların dizimi

C) Merdiven basamakları

D) Büyükten küçüğe doğru dizilmiş farklı büyüklükteki toplar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

31. Aşağıdaki şekillerden hangisi birlik ilkesine örnektir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

32. Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlere ne denir?

A) İç mekân resmi

B) Perspektif resim

C) Peyzaj

D) Teknik resim

33. Çizgi perspektifi kaça ayrılır?

A) Hava perspektifi

B) Hava-Paralel perspektif

C) Paralel-merkezi (konik) perspektif

D) Paralel perspektif

34. Nesnelerin yatay, düşey ve köşegen kenarlarının paralel olarak çizilerek elde edilen

perspektife ne denir?

A) Merkezi perspektif

B) Paralel perspektif

C) Hava perspektifi

D) Çizgi perspektifi

35. Gördüklerimizi bulunduğumuz yere göre ve göründükleri biçimde çizme tekniğine ne

denir?

A) Merkezi perspektif

B) Paralel perspektif

C) Dimetrik perspektif

D) Teknik perspektif

36. Perspektif çizerken gözlemcinin gözünün bulunduğu noktaya ne denir?

A) Bakış noktası

B) Esas nokta

C) Kaçış noktası

D) Yer düzlemi

37. Tek kaçış noktalı çizimlerde cismin kenarlarından çıkan paralel doğruların uzakta

birleştiği noktaya ne ad verilir?

A) Bakış noktası

B) Esas nokta

C) Durak noktası

D) Resim düzlemi

38. Daha çok iç mekânların perspektif çiziminde kullanılan perspektif çeşidi hangisidir?

A) Çift kaçışlı perspektif

B) Paralel perspektif

C) Tek kaçışlı perspektif

D) Dimetrik perspektif

39. Bakış noktasından ufuk çizgisine çizilen dikme ile hangi noktanın yeri tespit edilir?

A) Resim düzlemi

B) Yer düzlemi

C) Görme noktası

D) Kaçış noktası

40. Aşağıdaki şekilde rakamlar ile gösterilen yerlere hangileri gelmelidir?

A) Ufuk çizgisi-Resim düzlemi- Kaçış noktası-Yer çizgisi

B) Resim düzlemi- Ufuk çizgisi- Kaçış noktası-Yer çizgisi

C) Resim düzlemi- Kaçış noktası-Ufuk çizgisi- Yer çizgisi

D) Resim düzlemi- Yer çizgisi -Ufuk çizgisi- Kaçış noktası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir