Ofis Programları Yıllık Planı 2018-2019 Yeni Müfredata Uygun(Bilişim,Büro,Muhasebe,Halkla İlişkiler)

Bilisim Teknolojileri Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Alanı, Büro Yönetimi Alanı , Muhasebe ve Finansman  alanlarına uygundur.

İndirme linki: ofis-programları

OFİS PROGRAMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati:2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı:Kelime İşlemci
Modülün Süresi:40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 • İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturur.
 • Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygular.
 • Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar.
 • İstenilen satır / sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirir.
 • İstenilen işe uygun nesneyi belgeye ekler.

 

Kazanım 2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elektronik tablolama programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı:Elektronik Tablolama
Modülün Süresi:40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 • İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturur.
 • İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapar.
 • Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturur.
 • İstenilen formatta belgenin çıktısını alır.
Kazanım 3:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sunu hazırlama programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı:Sunu Hazırlama
Modülün Süresi:40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımlar
 • İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlar.
 • Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlar.
 • Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturur.

 

İndirme linki: ofis-programları

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir