Matematik ve Meslek Matematiği DERSİ Soru ve Cevapları

Matematik ve Meslek Matematiği DERSİ Soru ve Cevapları

 

SORULARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SORU 1

525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız.

 

ÇÖZÜM:    525

2834

+      379

3738

 

SORU 2

Manavdan kilogramı 4 TL olan armut  ile kilo gramı 3 TL olan elmadan , 7’şer kg alan birinin  top lam kaç TL ödeme yapacağını bulunuz.

ÇÖZÜM:

7×4=28 TL ile armut                           28

7×3=21 TL ile elma                      +    21

49   TL ödeme yapacaktır.

SORU 3

Yüklü bir kamyonun ağırlığı 12640 kg.dır.Kamyon boşken ağırlığı 9150 kg olduğuna göre, taşıdığı yük kaç kg.dır?

 

ÇÖZÜM:         12640

  −  9150

03490  kg bulunur.

 

SORU 4

1617 : 3 bölme işlemini yapınız.

ÇÖZÜM:

1617   3

− 15      539

011

−    9

027

–   27

00

 

SORU 5

Metresi 33 TL’den  32 metre kumaş alan bir terzi kaç TL öder?

 

ÇÖZÜM:       33

x   32

66

+    99 

1056  TL

 

SORU 6

1257 sayısını hangi sayıyla toplarsak sonuç 12322 olur ?

 

ÇÖZÜM:       12322

− 1257

11065

 

SORU 7

248 x 97  çarpma  işlemini alt alta yazarak yapınız.

 

ÇÖZÜM:          248

x      97                           

1736

+  2232       

24056

 

SORU 8

905.679.078  sayısının okunuşunu yazınız.

ÇÖZÜM:  “Dokuz yüz beş milyon altı yüz yetmiş dokuz bin yetmiş sekiz”

SORU 9

Bir iş yerindeki 5 pencerenin demirlenmesine 65 kg demir gerekmektedir.Buna göre 2 pencereyi demirlemek

için kaç kg demir gerektiğini bulunuz.

ÇÖZÜM:

Pencerenin arttığı oranda demir ihtiyacı da artacaktır, o halde doğru orantı vardır:

5 pencere için            65 kg demir

2 pencere için              x kg demir

—————————————–

D.O

5.x = 2.65       5.x=130        x = 130:5

 

130    5

−  10      26   kg bulunur.

030

−   30

00

2.YOL:

Önce 1 pencere için gereken demiri buluruz :

65    5

− 5     13            1 pencere için 13 kg        2 pencere için 2.13 = 26 kg. bulunur

015

−  15

00

 

 

SORU 10            =             orantısında X’ in değeri nedir ?

 

ÇÖZÜM:

 

=                 24.X = 36.2        24X = 72          X = 72 : 24 ve X= 3 bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 11

Bir tüccar yaptığı iş için 1850 TL ücret alacaktır. Müşterisinden  450 TL peşinat alıp geri kalan parayı   7 eşit taksitte alacaktır. Taksitlerin her biri kaç TL olur?

 

ÇÖZÜM:

 

Peşinat verilince :                                                                            Her bir taksit :

1850                                                                                        1400    7

−  450                                                                                    −  14        200   kg bulunur.

1400      TL  Bu miktar ,7 taksitle ödenecek                            0000

 

 

SORU 12

Bir usta 456 TL yi  8 tane çırağına haftalık olarak,eşit miktarda paylaştırıyor.

Her bir çırak kaç TL haftalık alır?

 

ÇÖZÜM:

456    5

−  40      57  TL bulunur.

056

− 56

00

 

 

SORU 13

Kısa kenarı 9 cm ,uzun kenarı 12 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz.

ÇÖZÜM:

12cm

 

9cm                                9cm      Çevre uzunluğu,kenarlar toplamı olduğuna göre :

 

12cm                         2.9  =  18cm                               18

2.12 = 24cm                           +  24

42 cm

 

SORU 14

+     toplama işlemini yapınız.

 

ÇÖZÜM: Önce paydalar eşitlenir,sonra paylar toplanır paya ,ortak payda paydaya yazılır:

 

+=+=

(1)  (2)

 

SORU 15

x            çarpma işlemini yapınız.

ÇÖZÜM: Paylar çarpılıp paya, paydalar çarpılıp paydaya yazılır: x==

 

 

SORU 16

:          bölme işlemini yapınız.

ÇÖZÜM:

Bölünen kesir aynen yazılır , bölen kesir ters çevrilerek (pay ile payda yer değişerek) çarpılır:

:=x ==

SORU 17

Kesrini 12 ile genişletiniz.

ÇÖZÜM:

Bir kesri genişletmek için payını ve paydasını aynı sayı ile çarparız :

12 ile genişletirsek :   =       bulunur.

SORU 18

kesrinin 4 ile sadeleştiriniz :

ÇÖZÜM:

Bir kesri sadeleştirmek için, hem payını hem paydasını, aynı sayıya böleriz :

4 ile sadeleştirirsek :       =           bulunur.

 

SORU 19

16,128  sayısının okunuşunu yazınız.

ÇÖZÜM:

“ On altı tam binde yüz yirmi sekiz ”

 

SORU 20

16893 : 16 kalanlı bölme işlemini yapınız.

 

ÇÖZÜM:

16893    16

− 16         1055

089

−   80

093

–     80

13

SORU 21

Bir çırak 18 kg  plastik boya ile 180 m² ‘lik bir alanı boyamıştır.

Buna gör e,36  kg boya ile kaç m² ’lik alanı boyayabileceğini bulunuz.

 

ÇÖZÜM:  1 kg boya ile boyanacak alan      :  180:18 =   10  m²

36 kg boya ile boyanacak alan  :   36×10  =   360 m²      bulunur.

2.YOL:

Boyanın arttığı oranda boyanacak alan da artar, doğru orantı vardır:

 

18 kg boya                  180  m²

36 kg boya                     x   m²

D.O

18.x = 36.180        x = 6480 / 18

6480     18

− 54         360

108

−   108

0000

SORU 22

Kilogramı 12 TL’den 5 kg boya ve metrekaresi 6 TL’den 40 metrekare fayans alan birinin,top lam kaç TL ödeme yapacağını bulunuz.

ÇÖZÜM:

12x  5 =   60 TL ile boya                                                                    240

6×40 = 240 TL ile fayans                                                               +   60

300     TL ödeme yapacaktır

 

SORU 23

4,25 + 2,32 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız.

ÇÖZÜM:Aynı adlı basamaklar alt alta getirilir :

4,25

+  2,32  

6,57

 

SORU 24

3,2 −1,37 çıkarma işlemini alt alta yazarak yapınız.

ÇÖZÜM: Aynı adlı basamaklar alt alta getirilir ,eksik kalan basamaklara “0” yazılır :

3,20

−  1,37  

1,83

 

SORU 25

“ İki tam yüzde yirmi sekiz” ondalık kesrini rakamla yazınız.

ÇÖZÜM:   2,28

 

SORU 26

5,7 x 2,62 çarpma  işlemini yapınız.

ÇÖZÜM:Önce virgül yokmuş gibi çarpımı yaparız :

2,62

    x     5,7

1834

  + 1310 

14,934

Çarpılan sayılardaki ondalık kıs mı basamaklarını sayarız. Sonucu, bu sayı kadar sağdan sola sayarak virgülle ayırırız.

 

SORU 27

Recep usta yaptığı bir iş için müşterisinden 65TL kaparo almış ve 95 TL alacaklı kalmıştır.

İşin maliyeti 110 TL olduğuna göre Recep usta bu işten kaç TL kazanacaktır?

ÇÖZÜM:

Toplam alacağı para :

65                                                                                     160

+   95                                                                                 –  110

160  TL         Alacağı paradan maliyeti çıkarırsak:            050           TL Kazanır.

 

SORU 28

Bir kenarı 15 cm  olan karenin çevre uzunluğunu bulunuz.

ÇÖZÜM:

15cm

15cm             15cm       Karede 4 kenarın uzunlukları birbirine eşit ve

çevre uzunluğu kenarlar toplamı olduğuna göre :

15cm                                                  Ç = 4.15  =  60 cm bulunur.

 

SORU 29

Bir bölme işleminde bölen 12 , bölüm 10 ve kalan 9 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır?

ÇÖZÜM:

Bölme işleminde BÖLÜNEN   =  BÖLEN  X  BÖLÜM  + KALAN  bağıntısı vardır.

O halde  ;  BÖLÜNEN   =       12    X     10        +     9     =  120 + 9  = 129 dur.

 

SORU 30

Bir ilköğretim okulunda 893 öğrenci vardır.Bu öğrenciler in 375 tanesi kız öğr encidir.

Bu okulda kaç erkek öğrenci olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM:             893

–   375

518 erkek öğrenci vardır.

 

SORU 31

Bir bahçedeki 750 ağaç , her sırada 25 adet olacak şekilde dikilmiştir.

Buna göre bahçede kaç sıra ağaç vardır?

ÇÖZÜM:

750     18

−    75       30   sıra ağaç vardır.

000

 

SORU 32

35 ile 128  doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır ?

ÇÖZÜM:

İki doğal sayı arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulmak için önce büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız.Elde ettiğimiz sonucun “ 1 eksiği ” aradığımız sonuçtur :

128                                            93

+   35                                       +     1

93                                             92   tanedir

 

SORU 33

35000 metre , kaç kilometreye eşittir ?

ÇÖZÜM:

1000 m = 1 km.dir.          35000 : 1000 = 35 km bulunur.

 

SORU 34

Yarıçapı 3 cm olan bir çember in çevre uzunluğunu bulunuz    ( л = 3,14 alınız)

ÇÖZÜM:

Çemberin çevresi  Ç = 2л .r dir           Ç = 2.3,14.3 =  6.3,14 = 18,84 cm bulunur.

 

 

 

 

 

SORU 35

Bütünler iki açıdan biri 97° ise diğer açının kaç derece olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM:

Bütünler açıların toplamı 180° dir                       180°

− 97°

083° bulunur.

SORU 36

Tümler iki açıdan biri 65° ise diğer açının kaç derece olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM:

Tümler açıların toplamı 90° dir                        90°

− 65°

25°  bulunur.

 

SORU 37

25689 sayısındaki basamak isimlerini yazınız.

ÇÖZÜM:

2    5   6     8   9

 

Birler basamağı

Onlar basamağı

Yüzler basamağı

Binler basamağı

On binler basamağı

 

SORU 38

9762 sayısının basamak ve sayı değerlerini yazınız.

ÇÖZÜM:

Rakamların basamak değ eri, bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir.

Sayı değeri ise bulunduğu basamağa bağlı olmadan,tek başına gösterdiği sayıdır.

 

 

9   7     6   2

Basamak Değeri               Sayı Değeri

2×1     =     2                           2

6×10     =    60                          6

7×100   =    700                       7

9×1000  =   9000                      9

 

SORU 39

Dik açı nedir ?

ÇÖZÜM:

Ölçüleri 90° olan açılara dik açı denir.

 

SORU 40

200 kg.lık bir çuval pirincin 80 kg.ı satılmıştır.Buna göre pirincin % kaçı satılmıştır?

ÇÖZÜM:

200 kg.da            80 kg satılmış

100 kg.da             x  kg satılmış

D.O

200.X = 100.80            200.X=8000           X = 8000:200 = 40 bulunur. %40’ı satılmıştır.

 

 

2.Yol :

Tüm pirinç 200 kg ve bunun da yarısı, yani 200:2 = 100 kg olduğundan ,

satılan kısmın da yarısını buluruz          80 :2 = 40   O halde  %40 ‘ ı satılmıştır.

SORU 41

Aşağıda verilen üçgende B açısının ölçüsü 60° , C açısının ölçüsü 55° olduğuna gör e A açısının ölçüsü kaç derecedir ?                      A

 

 

 

 

ÇÖZÜM:                              B                      C

Her üçgenin iç açıları toplamı 180° dir       Verilenlere göre  60° + 55° + x° = 180°   olmalıdır.

 

60° + 55° =115°              180°- 115° =  65°

 

SORU 42

Metrenin katlarını ve askatlarını yazınız.

ÇÖZÜM:

Metrenin Katları:      dekametre,  hektometre ve  kilometredir.

Metrenin Askatları:   desimetre, santimetre ve milimetredir. Soru Bankası

 

SORU 43

Bir öğrencinin  Matematik dersi yazılı notları sırasıyla 40,60 ve 80 dir.

Bu öğrencinin Matematik dersi yazılı ortalaması kaç olur?

ÇÖZÜM:

Aritmetik ortalama hesaplanırken tüm veriler toplanır,veri sayısına bölünür :

(40+60+80) / 3 = 180 : 3

180     3

−    18       60

000

SORU 44

Bir kenarı 20 cm olan karenin alanını bulunuz.

 

ÇÖZÜM:

Bir kenarı “a” olan karenin Alanı = a²  = a x a formülüyle bulunur.

O halde A= 20² = 20×20 = 400  cm²  bulunur.

 

SORU 45

Uzun kenarı 12m kısa 9m olan dikdörtgenin alanını bulunuz.

 

ÇÖZÜM:

Dikdörtgenin Alanı = Kısa kenar uzunluğu x Uzun kenar uzunluğu formülüyle bulunur.

O halde A = 9x 12  = 108  m²   bulunur.

 

SORU 46

(k8f34x) 6 basamaklı bir sayıdır.Bu sayının 5’e bölünebilmesi için x yerine gelebilecek rakamları

bulunuz.

 

ÇÖZÜM:

Bir sayının 5’e tam bölünebilmesi için,bu sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalıdır.

Bu sayının birler basamağında “X” olduğuna göre X=0 veya X=5 olabilir.

 

 

SORU 47

(34m62) 5 basamaklı bir sayıdır.Bu sayının 9’a bölünebilmesi için m yerine yazılabilecek rakamı

bulunuz.

ÇÖZÜM:

Bir sayının 9’a tam bölünebilmesi için,bu sayının rakamları toplamının 9’a bölünebilmesi gerekir.

O halde 3+4+m+6+2= 15+m ifadesi 9’a tam bölünmelidir ve bu durumda 15+m toplamı sadece18

olabilir.(m bir rakamdır)            15+m=18 den m=3 bulunur.

 

SORU 48

Asal sayı nedir ?    4 tane asal sayı yazınız.

ÇÖZÜM:

Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen,1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

İlk birkaç asal sayıyı 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,… şeklindedir.

 

SORU 49

İstatistik nedir ?

ÇÖZÜM:

Bir amaca ulaşmak için, planlı  sistemli bir biçimde , bilimsel olarak yapılan gözlem ve araştırmalar

sonucu elde edilen verilerin(bilgilerin) , şekil veya sayılarla ifade edilmesine istatistik denir.

 

SORU 50

İstatistik verilerinin top lanmasındaki başlıca yollar nelerdir ?

ÇÖZÜM:

1) Anket yapma  2) Örnekleme   3) Rast gele seçme

 

 

 

 

 

 

TEST SORULARI

 

 

1-)       18 ile 30 arasında kaç doğal sayı vardır?

 

 1. A) 11                      B) 12                     C) 14                      D)16

 

2-)       Bir iş yerinde 5 gurup vardır. Her grup da 8 kişi olduğuna göre bu işyerinde kaç kişi vardır?

 1. A) 30 B) 35                      C) 40                      D) 45

 

3-)       Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 4 ve kalan 3 ise bölünen kaçtır?

 

 1. A) 24 B) 27                       C) 30                     D) 33

 

4-)      Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünmez?

 

 1. A) 321 B) 633                     C) 510                   D) 391

 

5-)      Doğru açının ölçüsü kaç derecedir?

 

 1. A) 180 B) 90                       C) 360                   D) 270

 

6-)      X + 7 = 13 denkleminde  X  kaçtır?

 

 1. A) 10 B)  6                        C)  13                    D)  7

 

7-)      İki sayının toplamı 100 dür. Büyük sayı küçük sayının 4 katı oluğuna göre küçük sayı kaçtır?

 

 1. A) 20 B) 40                        C) 30                     D) 50

 

😎      Baba ile oğlunun yaşları toplamı 45 tir 10 yıl sonra baba ile oğlunun yaşları toplamı kaç olur?

 

 1. A) 55 B) 60                         C) 65                     D) 75

 

9-)       Yarıçapı 5 cm olan çemberin uzunluğu kaç cm dir?         ( ∏=3 alınız)

 

 1. A) 35                       B) 30                          C) 20                    D) 15

 

10-)      Yarıçapı 4 cm olan dairenin alanı kaç cm² dir?        ( ∏=3 alınız)

 

 1. A) 12                       B) 24                           C)  48                   D) 50

 

 

 

 

11-)         (-3) . (+5) – 8     işleminin sonucu kaçtır?

 

 1. A) 9                      B)   7                           C)   -6                       D)   -23

 

12-)       +    işleminin sonucu kaçtır?

 

 1. A)                   B) 22                         C)  30       D)    20

13 -)        Nazmi parasının önce   ünü sonrada kalanın    sini  harcıyor geriye 120 TL si kaldığına göre parasının tamamı kaç TL dır?

 

 1. A) 400 B) 320                        C) 240                       D) 200

 

14-)                                         yandaki şekildeki dik üçgende x kaçtır?

6             x

 

8

 

 1. A) 10 B)  9                          C)   8                           D)   7

 

15-)       Bir kenarı 6 cm olan karenin alanı kaç cm karedir?

 

 1. A) 30                B) 36                          C)  40                         D) 42

 

16-)       8 kg undan 32 ekmek çıkıyorsa 10 kg undan kaç ekmek çıkar?

 

A-)  35                  B) 38                         C)  40                          D) 48

 

17-)        300 sayısının  %  10 u kaçtır?

 

A)24                      B) 30                          C)  40                        D)  45

 

18-)         kenar uzunlukları 4 cm, 6 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm küptür?

 1. A) 100 B) 180                        C)  200                      D)  240

 

19-)         Taban alanı 16 cm kare olan silindirin yüksekliği 10 cm dir silindirin hacmi kaç cm küptür?

 

A)160                     B) 180                        C) 240                      D)  260

 

20-)           Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır?

 

 

 1. A) 4                       B)  9                          C)  11                        D) 16

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir