İnternet Programcılığı Ders 3.4 || PHP – Operatörler

İnternet Programcılığı Ders 3.4 || PHP – Operatörler

 

Operatörler

Değişkenin ne olduğuna daha önceki konuda değinmiştik. Operatörler ise değer atamak, karşılaştırma yapmak ve mantıksal sınama yapmak için kullanılır. PHP dilinde kullanılan operatörleri aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz:

Matematiksel operatörler

Matematikte kullanılan dört işlem ve mod işlemleri için kullanılan operatörlerin kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

Açıklama

Operatör

Örnek Kullanımı

Toplama

+

$toplam = $a + 5

Çıkarma

$fark=$a – 10

Bölme

/

$bolum = $a / 3

Çarpma

*

$carpim = $a * 2

Mod

%

$ kalan = $a % 2

Örnek üzerinde operatörün nasıl kullanıldığını inceleyelim:

Program çalıştırıldığı zaman ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Kıyas ve koşul operatörleri

Şartlı ifadeler ve döngüler içinde koşul belirtmek ya da kıyaslamak amaçlı kullanılır.

Açıklama

Operatör

Kullanım Şekli

Eşittir

= =

$sayi1 = = $sayi2

Eşit Değil

!=

$sayi != $sayi2

Büyük

>

$sayi > $sayi2

Küçük

<

$sayi < $sayi2

Büyük Eşit

>=

$sayi >= $sayi2

Küçük Eşit

<=

$sayi <= $sayi2

Mantıksal işlem operatörleri:

Php dilinde kullanılan mantıksal iki ifade vardır. Bunlar ve(AND), veya(OR) olarak kullanılır.

Açıklama

Operatör

Kullanım Şekli

Ve

And

($A AND $B)

Veya

Or

($A OR $B)

Ve

&&

($A && $B)

Veya

||

($A || $B)

Değil

!

(!$sayi1)

Birleştirme operatörleri

Metin işlemlerinde kullanılan bu operatör birden fazla metni veya içine metin atanmış değişkeni birleştirmek için kullanılır.

Açıklama

Operatör

Kullanım Şekli

Sonuç

Birleştirme

.

“Ankara” .”Başkentimiz”

AnkaraBaşkentimiz

Örnek üzerinde operatörün nasıl kullanıldığını inceleyelim:

Program çalıştırıldığı zaman ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

**İki metni birleştirirken arada boşluk olması için iki çift tırnak (” “) kullanılır.

Atama operatörü

Değişkenlere değer atamak içi kullanılır.

Açıklama

Operatör

Kullanım Şekli

Atama

=

$sayi=10

Azaltma ve artırma operatörleri

Bu operatör değişkenin değerini bir artırmak veya azaltmak için kullanır.

Açıklama

Operatör

Örnek Kullanımı

Sayı değişkeninin değerini 1 artırır

++

$sayi++ veya ++$a

Sayı değişkeninin değerini 1 azaltır

$a– veya –$a

 Artırma ve azaltma operatörleri değişkenden önce kullanılıyorsa:

 Önce değer artırılır veya azaltılır,

 Sonra işlem yapılır.

Örnek:

$a=5;

Printf $a++;

Ekran Çıktısı: 5

 Artırma ve azaltma operatörleri değişkenden sonra kullanılıyorsa:

 Önce işlem yapılır,

 Sonra değer artırılır veya azaltılır.

Örnek:

$a=5;

Printf ++$a;

Ekran çıktısı: 6

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir