İnternet Programcılığı Ders 1.3 || MySQL Kurulumu ( Resimli Anlatım)

Ders 1.1 de web sunucusu apache kurulumu yaptık, Ders 1.2 de php derleyicisi kurulumu yaptık. Şimdi de veritabanı işlemleri için MySQL kurulumunu göreceğiz.

 

MySQL KURULUMU

 Mysql sunucusu kurulumu için bilgisayarımıza www.mysql.com adresinden kurulum dosyasını indiriyoruz ve Kuruluma başlıyoruz.

 

 Resim1. Kuruluma başlama

 Siz güncel sürümleri takip edebilirsiniz. Kurulum programı çalıştırdığımızda karşımıza gelen ilk ekran, kurulum ekranıdır.”Next” butonu ile kuruluma devam ediyoruz.

 

Resim2: Lisans sözleşmesi onay penceresi

İkinci kurulum sihirbazı penceremiz, sözleşmeyi kabul ve onay penceresidir. Bildiğiniz gibi sözleşmeyi onaylamadan devam edemezsiniz. Biz de sözleşmeyi onaylayıp “Next” butonuna tıklıyoruz.

 Sözleşme onayından sonra bizden kurulum tipini belirlememiz istenecektir.


 Resim 3: Kurulum tipinin seçilmesi penceresi

 Kurulumu yapmak için 3 seçenek bulunmaktadır. Bunlar:

 Typical(tipik): Genel kullanım için önerilen yükleme türüdür. Bu seçenekle ortak program özellikleri yüklenir.

Custom(isteğe bağlı): İstenilen belli özellikler kuruluma dahil edilip çıkarılabilir.

Complete(tamamen): Bu seçenekte programın tüm özellikleri yüklenir.

Bilgisayarımızda daha fazla disk alanı kaplar.

 Biz bu kurulumda “Typical” olanı seçiyor ve devam ediyoruz.

 

Resim4: Kurulum İşleminin Başlatılması

 “Install ” butonuna tıklayıp kurulum işlemini başlatıyoruz.

 

 Resim5:Kurulumun devam etmesi

 Kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz.

 Bundan sonra gelen pencere tamamen bilgilendirme penceresi olup MySQL hakkında bilgi vermektedir.

 

 Resim 6: Bilgilendirme penceresi

 Özetle “MySQL Enterprise; Sunucu, Monitör ve 7×24 Ürün Desteğinden oluşur.” vurgusu yapılmaktadır. Bu aşamadan sonrada “Next” butonuyla bir sonraki pencereye geçiyoruz.

 

 Resim 7:Kurulum işleminin tamamlanması

 “Finish” butonu ile kurulumu başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. İşlemimiz henüz bitmiş değil. Konfigirasyon (yapılandırma) ayarları bölümüne sihirbazımız otomatik geçiş yapacaktır.

 Resim 8:Yapılandırma penceresine geçiş

Yapılacak olan yapılandırma işleminde iki seçeneğimiz bulunmaktadır. Bunlardan ilki detaylı yapılandırma, diğeri standart yapılandırmadır.

 

 Resim9:Yapılandırma tercihleri seçim penceresi

 Detaylı yapılandırma isteğe bağlı özelliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve bazı ayarlamaların yapıldığı bölümdür. Biz burada Standart Configuration(Yapılandırma)’u tercih edip devam ediyoruz.

 

 Resim10:Servis ayarları yapılması

 Burada bulunan üç tane check box kutusundan:

    (Install As Windows Service), Windows’un altında çalışacak service ismini seçmek için

    (Launch the Mysql Server automatically), sunucunun Windows açılır açılmaz başlamasını onaylamak için kullanılır.

    (Include Bin Directory in Windows PATH) ise komut penceresini kuruluma dahil etme işlemi için kullanılır.

Bütün checkboxları onayladıktan sonra servis ismini(service name) MySQL5 olarak belirleyip “Next” butonu ile kuruluma devam ediyoruz.

 

Resim11: Kullanıcı giriş şifre ayarları

 Daha önceki sürümlerde default olarak “root” şifre olarak tanımlanmaktaydı. Biz burada klavyeden şifremizi kendimiz belirleyip “Next” butonuna tıklıyoruz.

 

 Resim12:Kurulumun çalıştırılması

 Gerekli yapılandırmayı gerçekleştirmek için Execute (çalıştır) butonuna tıklıyoruz. Bir sonraki sihirbaz gerekli yapılandırmaların yapılacağı pencere olacak.

 

Resim13: Kurulumun devam etmesi

Yapılandırma hazırlandı, yapılandırma dosyası oluşturuldu ve MySQL Windows servisi başlatıldı. Finish butonuna bastıktan sonra System Tray bölümünde MsSQL Server’in çalışmasını görürüz.

Resim14: System Tray sunucu çalışması

 MySQL server kullanım ekranına geçmek için programı kurduğumuz dizini program files altından bulup çalıştırıyoruz.

 

 Resim15: Program files ile sunucuyu çalıştırma

 Veri tabanındaki verilere erişmek ve veri tabanını yönetmek için SQL komutlarını bilmek gerekir. Aradığımız veriyi listelemek, silmek, tekrar veri oluşturmak hep komutlar yardımıyla gerçekleşir. Bunun için DOS ekranına benzer MySQL’ın bir kullanım ekranı mevcuttur.

 

 Resim16:Mysql sunucunun çalıştırılması

 Bu pencerenin açılabilmesi için yukarıda “Enter password:” yazan alana kurulumda kullandığımız şifreyi yazmamız gerekmektedir.

 MySQL kullanımı Veri Tabanı Yönetimi dersinin konusu olup biz bu dersin ilerleyen modüllerinde MySQL sunucuyu dinamik site yapımı için kullanacağız. Örneğin üyelik sistemi, ziyaretçi defteri vb…

 MySQL kullanmak ve bu sunucunun ara yüzünü daha anlaşılır bir şekilde kullanmak için yardımcı programlardan da faydalanılabilir. Bunlardan en bilineni ve kullanılanı PhpMyAdmin programıdır.

 PhpMyAdmin kurulumu için herhangi bir kurulum (setup) dosyasına ihtiyaç yoktur.

Sıkıştırılmış klasör içinde bulunan dosyaları açarak web sunucusu klasörüne (apache web sunucusu için htdocs klasörü) kaydetmek yeterlidir.

 NOT: Sunucu localhost dosya klasörü, bazı sunucular için “htdocs”, bazıları içinse “www” dizini olarak değişmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir