Girilen İfadeye göre(+,-,*,/) matematiksel işlem yapan C# programı(İf Else)

Girilen İfadeye göre(+,-,*,/) matematiksel işlem yapan programı yazınız?( Nesne Tabanlı Programlama- C#)

Form tasarımı aşağıdaki gibi olacaktır…

dört işlem

 

 

 

 

 

privatevoid button1_Click(objectsender, EventArgs e)

{

// Girilecek olan sayılara seçime göre dört işlemi yaptıracak olan programdır… 

double s1, s2;

s1 = double.Parse(textBox2.Text);

s2 = double.Parse(textBox3.Text);

 

string islem = textBox1.Text; // Buraya girilen seçimi aldırıyoruz… 

if (islem == “/”)

MessageBox.Show(“Bölme İşleminin Somucu = ” + (s1 / s2));

elseif (islem==”*”)

MessageBox.Show(“Çarpma İşleminin Somucu = ” + (s1 * s2));

elseif (islem==”-“)

MessageBox.Show(“Çıkarma İşleminin Somucu = ” + (s1 – s2));

elseif (islem==”+”)

MessageBox.Show(“Toplama İşleminin Somucu = ” + (s1 + s2));

}

 

Program çalıştığında ise aşağıdaki gibi bir sonuç ile karşılaşılacaktır…

dört işlem1

 

 

 

 

 

 

 

Comboboxile ;

 

privatevoid button1_Click(objectsender, EventArgs e)

{

int sayi1, sayi2, islem;

sayi1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text);

sayi2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text);

 

if (comboBox1.Text == “+”)

{

islem = sayi1 + sayi2;

MessageBox.Show(“Toplam= ” + islem.ToString());

}

elseif (comboBox1.Text == “-“)

{

islem = sayi1 – sayi2;

MessageBox.Show(“Fark= ” + islem.ToString());

}

elseif (comboBox1.Text == “*”)

{

islem = sayi1 * sayi2;

MessageBox.Show(“Çarpım= ” + islem.ToString());

}

elseif (comboBox1.Text == “/”)

{

islem = sayi1 / sayi2;

MessageBox.Show(“Bölüm= ” + islem.ToString());

}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir