Girilen 3 Sayının Ortalamasını Bulan ve Ortalamaya Göre Geçti Kaldı Yazan Program | Nesne Tabanlı Programlama C#

Girilen 3 Sayının Ortalamasını Bulan ve Ortalama 50 den Büyükse  “Geçti”  50 den küçükse “Kaldı”  Yazan Program | Nesne Tabanlı Programlama C#

 

 

privatevoid button1_Click(objectsender, EventArgs e)

{

int y1, y2, y3, ort; // Değişkenler tanımlanıyor… 

y1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text); // 3 sayının girişi yapılıyor… 

y2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

y3 = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

 

ort = (y1 + y2 + y3) / 3; // Ortalama hesaplatılıyor… 

label4.Text=”Ortalama = ” + ort;

if (ort> 44) // İf ile birlikte ortalama değerine göre geçti veya kaldı yazdırıyoruz… 

{   label5.Text = “Geçti”; }

else

{   label5.Text = “Kaldı”;  }

}

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir