2018 Öz Değerlendirme Kurum Raporu Şablonu 2018-2019

2017 2018 Eğitim Öğretim yılını değerlendirmek için 2 Mayıs 2018 ile 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında özdeğerlendirme raporlarını tamamlamamız gerekmektedir. Öz Değerlendirme Meb portalında bulunan  kurumların doldurması gereken rapor şablonu word sayfası halinde hazırlanmıştır.

Kurumların doldurması gereken kurum rapor Formatı aşağıda verilmiştir.

2018 Kurum Rapor Formatı Şablonu —->> KURUM RAPORU FORMATI

 

Öz Değerlendirme Meb portalında bulunan münferit birimlerin doldurması gereken rapor şablonu word sayfası halinde hazırlanmıştır. Zümrelerinize dağıtıp meb portalına girmeden önce ortak bir rapor hazırlayabilirsiniz.

2018 Münferit Birimler için Rapor Formatı Şablonu —>> http://www.bilisimteknolojilerialani.com/2018-oz-degerlendirme-guncel-munferit-birim-rapor-formati-sablonu-2018-2019/

İndirme Linki : MÜNFERİT BİRİM RAPORU FORMATI

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME MEB PORTALI —–>> http://ozdegerlendirme.meb.gov.tr

 

Öz Değerlendirme SÜrecinde Dikkat Edilecek Hususlar —->>

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar alanına yazılı, basılı, imzalı, mühürlü belgeler; tam adresi belirtilmiş web sayfaları dışında kanıt yazılmayacaktır.
Geçerli kanıt örnekleri:
* Okul Müdürlüğünün 75998021/…/… sayılı ve … tarihli görevlendirme onayları.
* Ankara Valiliğinin 75998021/…/… sayılı ve … tarihli Makam Onayı
* 2014-2018 dönemi Stratejik Planının 14. sayfası.
* Stratejik Plan Ekibinin 20.10.2017 tarih ve 14 sayılı Karar Tutanağı.
* 2017-2018 matematik dersi sene başı zümre tutanağı 7 nolu karar.
* Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri duyurusu (https://mtegm.meb.gov.tr/www/anadolu-teknikanadolu-meslek-programlarinda-alana-gecis-tercih-ve-yerlestirme-islemleri/icerik/2046)

Internet Explorer dışında tarayıcı kullanınız. Internet Explorer tarayıcısı kullanılması hatalı kayıtlara neden olmaktadır. Portal web 2.0 teknolojileri kullandığından Chrome, Firefox veya Edge tarayıcılarının güncel sürümlerinin kullanılması gerekir.

– Yanlışıkla açılan “Geliştirilecek Alan” kutusunun silinebilmesi için öncelikle metin kutusuna herhangi bir şey yazılıp kaydedilmesi ve kayıt işleminden sonra silinmek istenen alanın üst sağ köşesindeki “x” butonu ile silinmesi yolu izlenmelidir. Metin kutusu boş olduğu sürece kayıt hatası verecektir.

Mesleki Eğitim Merkezi (Bağımsız MEM’ler) türündeki kurumların sadece “Kalite Sorumlusu” (Kurumdaki tüm personelin katılımıyla kurumsal rapor ve eylem planı yapılacak.) ve “MEM (Çıraklık) Programı” (Kurumda meslek derslerine giren atölye/laboratuvar öğretmenleri, usta öğreticiler bu birimde raporlama ve eylem yapacak.) birimleri olacaktır.